Under en längre tid har vi haft problem med att få plats på vårt lager, vi börjar närma oss lagrets totala kapacitet. Vi får in fler produkter dagligen och har snart fyllt upp alla lediga lagerplatser.

Vi har försökt kolla runt efter lite nya lösningar på detta problemet. Min första tanke var att vi skulle utöka storleken på vår lokal och på så sätt få plats med mer lagerplatser. Detta hade däremot inneburit att vi hade fått högre hyra och dessutom behövt spendera tid för kontakt, planering och ombyggnation av lokalen. 

Istället hittade vi ett alternativ som känns bättre och som gör att vi inte heller behöver blanda in hyresvärden. Vi kan göra lagret mer platseffektivt med paternosterverk och därmed mer än dubblera lagerplatserna på samma yta. Vi kommer också kunna göra det lättare för lagerpersonal att hitta de produkter som de letar efter genom den lagerautomation som vi kommer få från de nya automaterna.

Vi har beräknat att den nya lösningen kommer betala sig själv efter en relativt kort tid och på sikt även sänka kostnaden per lagerplats. Automaterna beräknas hålla i över 20 år vilket gör att investeringen kommer att vara väl värd att göra.

Framåt kollar vi även på att bygga om hela lagret och sätta in ett flertal lagerautomater och fortsätta därmed fortsätta expandera verksamheten vidare utan att byta lagerlokal.